Nyhetsarkiv

14 november 2016

Viktig seier for statsløse barn født i Norge

Regjeringen har utarbeidet en ny instruks for å sikre at barn født til statsløshet i Norge ikke forblir statsløse. Dette er et viktig skritt i riktig retning, mener NOAS.

27 oktober 2016

Asylsøkeres rettigheter ivaretas ikke

EUs kontor for grunnleggende rettigheter varsler om at rettighetene til asylsøkere i Europa ikke respekteres.

18 oktober 2016

Europas humanitære ansikt

Hva skjedde etter at EU og Tyrkia i mars i år inngikk en avtale om å stanse smuglertrafikken over Egeerhavet?

6 oktober 2016

Korttenkt budsjettforslag

Med historisk lave asylankomster, har Norge en gyllen mulighet til å styrke integreringsarbeidet og bidra mer i den internasjonale flyktningsituasjonen. Dessverre lar regjeringen muligheten gå.

6 oktober 2016

Regjeringen må hente flere asylsøkere fra Hellas

I løpet av det siste halvåret har over 60.000 asylsøkere strandet i Hellas. Greske myndigheter melder om overfylte mottak og flyktningleirer som ligger langt under internasjonale standarder. Men grensene nordover er stengt, og bare snaut 600 asylsøkere er returnert fra Hellas til Tyrkia.

6 oktober 2016

Tyrkia nekter utreise for utdannede syriske flyktninger

Tyrkiske myndigheter har besluttet å ikke innvilge utreisetillatelser til syriske flyktninger med høyere utdannelse. Også flyktninger som skulle til Norge er stanset.

3 oktober 2016

Krever mer midler til flyktningarbeid

NOAS er en av åtte organisasjoner som i dag har sendt brev til regjeringen og bedt dem sørge for at 2.000 flyktninger som befinner seg i Hellas og Italia, blir relokalisert til Norge, og at antallet syriske kvoteflyktninger økes med 500.

22 september 2016

Listhaug må åpne for alternativer til fengsling av barn

Statsråd Sylvi Listhaug har retorisk framholdt at alternativet til å fengsle barn, er å la foreldre uten oppholdstillatelse «stikke av». Dette er ikke riktig. Det finnes mange alternativer til fengsling av barn. Men regjeringen har så langt ikke vært villig til å utprøve ulike alternativer.

8 august 2016

Fengsling av småbarn bak piggtråd i Norge

Fem nylige prinsippavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) klargjør at det er ulovlig å fengsle barn.