Nyhetsarkiv

8 november 2017

Innsamlingsaksjonen 2016 – dette har pengene gått til

Sammen med Kristoffer Joner gikk vi i november 2016 ut med en innsamlingsaksjon som fikk mye oppmerksomhet. Totalt kom det inn over fire millioner kroner – penger som har gått til å styrke asylsøkeres rettssikkerhet i Norge.

2 november 2017

Afghanistandebatt på feil premisser

I Dagsnytt 18 i går fremstiller Høyres representant, Mari Holm Lønseth, norsk asylpolitikk om Afghanistan feilaktig.

26 oktober 2017

Barn på flukt vurderes strengere enn voksne

Barn som flykter alene og får midlertidig opphold frem til 18-årsdagen blir behandlet strengere enn voksne.

25 oktober 2017

Forslag til endringer i statsborgerloven rammer statsløse barn født i Norge

Lovforslaget rammer sterkest en allerede svært sårbar gruppe og vil i praksis frata disse barna deres barndom.

23 oktober 2017

Rekordhøyt antall barn får kun midlertidig opphold i Norge

NOAS, Redd Barna og FO har gjennomgått 50 enkeltsaker hvor enslige mindreårige har fått midlertidig opphold. Kartleggingen viser at midlertidig opphold gis til ungdom i svært sårbare situasjoner, og at det er store mangler i UDIs vurdering av hensynet til barnets beste. Organisasjonene mener midlertidig opphold er en skadelig praksis og feilslått politikk.

12 oktober 2017

Kutt i kvoteflyktninger og ingen redning i Middelhavet

Statsbudsjettet for 2018 har noen få lyspunkter på asylfeltet, men er først og fremst skuffende.

22 september 2017

Keshvaris feilaktige beskyldninger mot NOAS

Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari beskyldte i går NOAS for å støtte løgn og juks, og for å svekke asylinstituttet. Påstandene ble framsatt i Dagsnytt 18, uten at NOAS var til stede og kunne imøtegå beskyldningene. Dette er drøye og fullstendig grunnløse påstander fra FrPs innvandringspolitiske talsmann.

21 september 2017

Iransk kvinne torturert ved retur

NOAS varslet UNE allerede i juni 2016 med vurderinger fra iranske advokater om at dommen mot Leila på 80 piskeslag mest sannsynlig var ekte. På tross av den tvil dette reiste om forvaltningens avvisning av trusselen som reell, besluttet UNE å opprettholde sine tidligere avslag.

7 september 2017

Lansering av konvertittrapport

NOAS, Mellomkirkelig råd, Bispemøtet, Stefanusalliansen og Norges Kristne Råd har i samarbeid utarbeidet en ny rapport om iranske kristne konvertitter fra Iran. I samarbeid med Wiersholm inviteres det til frokostseminar med lansering av Tro, håp og forfølgelse II tirsdag 26 september.