Nyhetsarkiv

6 oktober 2016

Tyrkia nekter utreise for utdannede syriske flyktninger

Tyrkiske myndigheter har besluttet å ikke innvilge utreisetillatelser til syriske flyktninger med høyere utdannelse. Også flyktninger som skulle til Norge er stanset.

3 oktober 2016

Krever mer midler til flyktningarbeid

NOAS er en av åtte organisasjoner som i dag har sendt brev til regjeringen og bedt dem sørge for at 2.000 flyktninger som befinner seg i Hellas og Italia, blir relokalisert til Norge, og at antallet syriske kvoteflyktninger økes med 500.

22 september 2016

Listhaug må åpne for alternativer til fengsling av barn

Statsråd Sylvi Listhaug har retorisk framholdt at alternativet til å fengsle barn, er å la foreldre uten oppholdstillatelse «stikke av». Dette er ikke riktig. Det finnes mange alternativer til fengsling av barn. Men regjeringen har så langt ikke vært villig til å utprøve ulike alternativer.

8 august 2016

Fengsling av småbarn bak piggtråd i Norge

Fem nylige prinsippavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) klargjør at det er ulovlig å fengsle barn.

22 juni 2016

Signaleffekten helliger middelet

Norge ligger på Europa-toppen i retur av afghanske barnefamilier og ser positive endringer i Eritrea som ingen andre land ser. I høst fikk regjeringen Stortinget med seg på at alle flyktninger som kom over Storskog kunne avvises. Regjeringen driver toveis signalpolitikk: Nasjonalt understrekes frykt for velferdsstat og nasjonale verdier. Internasjonalt skal mennesker på flukt skremmes fra […]

21 juni 2016

Når kommentatorene kortslutter

VG-kommentator Astrid Meland mener Stortingsforliket om å endre det internasjonale flyktningeregelverket bør starte med ytterligere innstramningsforslag fra Fremskrittspartiet. En fullstendig kortslutning, dersom målet er bedre internasjonalt samarbeid for flyktningers grunnleggende rettigheter.

10 juni 2016

Korttenkt utfordring av folkeretten

Stortinget behandler i dag regjeringens forslag til asylinnstramminger. Tiltak som er i strid med folkeretten og som hemmer integrering ligger an til å bli vedtatt.

2 juni 2016

NOAS-seminar: Asylpolitisk debatt og rettsutviklingen i Norden

NOAS inviterer 16. juni til seminar i Oslo. Representanter fra Finland, Sverige, Danmark og Norge vil presentere og diskutere hvordan økte asylankomster har påvirket politisk og offentlig debatt og utvikling i lovgivning og praksis på utlendingsfeltet. Situasjonen i Norden og Europa vil bli kommentert av UNHCR og ECRE.

27 mai 2016

NOAS har opprettet ny e-post for Storskogsaker

Med et ønske om raskere og enklere kommunikasjon i Storskogsaker har NOAS opprettet en egen epost: [email protected] Alle henvendelser som knytter seg til Storskogsakene kan rettes til den nye eposten.