Nyhetsarkiv

27 november 2018

NOAS søker frivillig

Vil du være sekretær for NOAS’ Domstolsprosjekt?

23 november 2018

En solidarisk asylpolitikk? Tredjelandsavtaler og midlertidighet

Seminar om asylpolitikk på Litteraturhuset 29. november.

21 november 2018

Manglende informasjon til enslige mindreårige asylsøkere

Ny rapport fra NTNU viser at enslige mindreårige asylsøkere, og særlig barna med midlertidig opphold eller avslag, trenger informasjon og veiledning fra en uavhengig aktør.

13 november 2018

Tredjelandsavtaler og midlertidighet

NOAS har sammenstilt nyere informasjon om tredjelandsavtaler og bruk av midlertidige oppholdstillatelser uten rett til familiegjenforening.

29 oktober 2018

NOAS’ integreringspolicy

Seks tiltak for bedre integrering i tidlig fase.

8 oktober 2018

Statsbudsjettet: Ja til rettssikkerhet og nei til matsikkerhet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er gode nyheter for asylsøkeres rettssikkerhet, og det er svært positivt at det foreslås en økning i antall kvoteflyktninger. Men stønadene til beboere på asylmottak vil fortsatt være uforsvarlig lave, og budsjettet mangler styrking av informasjon og veiledning som et virkemiddel i asylpolitikken.

13 september 2018

Ap-utvalg vil ha A- og B-lag blant flyktninger

Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg vil betale flere land for å holde flyktninger tilbake fra asylprosess og flyktningstatus. I Norge vil de innføre A- og B-lag blant flyktninger som har rett til beskyttelse.

31 august 2018

Konvertittkonferansen 2018

Onsdag 19. september kl. 9-15: «Tro, håp og forfølgelse II» – ett år etter. Har kristne konvertitter fra Iran behov for beskyttelse?

29 august 2018

Opphør av flyktningstatus bryter flyktningkonvensjonen og menneskerettigheter

Regjeringens instruks om opphør av flyktningstatus er mangelfullt utredet og i strid med FNs flyktningkonvensjon og menneskerettighetene. Opphør er et symbolpolitisk tiltak, som har påført tusenvis av flyktninger i Norge stor usikkerhet og vært til hinder for integrering.