Hilde-haugsgjerd_web
Hilde Haugsgjerd , styreleder (2016 – 2018)

Haugsgjerd (f. 1952) er utdannet ved Norsk journalisthøgskole, har vært journalist og kommentator i Dagbladet, informasjonsdirektør for Rikshospitalet, og ansvarlig redaktør i Dagsavisen. Hun begynte senere i Aftenposten og var sjefredaktør der fra 2008 til 2013. Haugsgjerd har vært leder i Pressens Faglige Utvalg 2010 – 2014 og har innehatt en rekke styreverv, bl.a. for Norsk redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening og Universitetet i Oslo.

Karin-Moe-Røisland_web
Karin Moe Røisland, nestleder (2017 – 2019)

 Moe Røisland (f. 1944) er utdannet sosionom og høgskolelektor i sosialt arbeid. Hun har arbeidet som bydelsdirektør i Oslo kommune og hos fylkesmannen i Oslo og Akershus hvor hun  var konstituert fylkesmann fra 1998-2001. Fra 2001 og fram til 2011 var hun departementsråd i daværende Arbeids- og administrasjonsdepartement, senere benevnt Moderniseringsdepartementet og Forsynings- og administrasjonsdepartementet. I denne perioden hadde hun også arbeidsopphold ved EU delegasjonen i Brussel

Kjetil_web
Kjetil Thorvik Brun, styremedlem (2017 – 2019)

Brun er fagsjef for IKT og digitale næringer hos Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Han jobber med å fremme næringens interesser overfor politikere, myndigheter og allmennheten. Brun har tidligere vært senior kommunikasjonsrådgiver hos Burson-Marsteller Norge, og nestleder i kommunikasjonsbyrået Agendum. Brun har også arbeidet med ledelse og koordinering av Microsofts europeiske arbeid med samfunnsansvar og myndighetskontakt, og har vært samfunnskontakt ved deres norske kontor. Brun har blant annet vært styremedlem i Smart City Bærum, et offentlig privat samarbeid for å fremme miljø. 

Carolina2
Carolina Maira Johansen, styremedlem (2017 – 2019)

Johansen er cand. mag fra Universitetet i Oslo og har også Norsk journalisthøgskole. Hun jobbet 11 år som journalist i NRK, både i Migrapolis TV, Østlandssendingen og Radio Migrapolis. I tillegg har hun jobbet med informasjon i Statens forurensningstilsyn, UDI, Kommunaldepartementet og Oslo kommune. Siden 2008 har Johansen jobbet i FOKUS, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål som koordinator for programmer i Colombia og Sri Lanka. Johansen er født og oppvokst i Chile og Colombia, men har bodd i Norge siden 1980.

Brynjulf_web
Brynjulf Risnes, styremedlem (2016-2018)

Risnes (f. 1961) har bakgrunn fra forvaltningen, men har jobbet som advokat siden 2006 med møterett for Høyesterett siden 2010. Han spesialiserer seg særlig innen strafferett og spørsmål knyttet til immigrasjon. Han har ført saker for den norske domstolen og for den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Risnes er ekspert på forhold knyttet til Russland og har arbeidet med en rekke saker knyttet til dette geografiske området.

Alf Hildrum, styremedlem (2017 – 2019)

Hildrum (f. 1948) er utdannet siviløkonom og er en norsk pressemann. Han har redaksjonell erfaring fra en rekke A-presse-redaksjoner fra 1979. Konsernsjef i A-pressen i perioden 1987 – 2007 og leder av Medier Russland. I 2006 ble han valgt som styreleder for TV 2, før han i årene 2007 – 2014 overtok som sjefredaktør og administrerende direktør i TV2 Gruppen. Hildrum har hatt partipolitisk tilknytning til Arbeiderpartiet.

Jon Ole Martinsen, ansattes representant

Martinsen begynte i NOAS januar 2012. Han har fra tidligere mange års erfaring med arbeid for asylsøkere fra organisasjonen Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF), der han begynte i 1997.

Christian Thommessen, 1. vararepresentant (2017 – 2019)

Thommessen (f. 1957) er styreleder i Prospera, et nettverk av 350 pro bono-konsulenter med arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor. Han er engasjert i impact investing gjennom responsAbility investments AG i Zurich. Tidligere har Thommessen vært administrerende direktør for Norsk Hydro Notodden Fabrikker, IBM Norge, IBM Europas internettvirksomhet og Glamox. Thomessen har vært direktør i FNs Utviklingsprogram UNDP , styreleder i Redd Barna og styremedlem Redd Barna Tyskland og den globale Redd Barna Alliansen, styremedlem i NRK og ved NTNU.

Anders-Solberg_web
Anders Solberg, 2. vararepresentant (2017 – 2019)

Solberg (f.1988) er utdannet jurist og jobber som advokat hos Humlen Advokater AS. Hans saksportefølje består i all hovedsak av utlendingssaker og internasjonale rettsspørsmål.  I tillegg til arbeidet som advokat har Solberg flere frivillige engasjement, blant ved Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (MiRA-senteret). Han sitter i dag også i Distriktsstyret i Oslo Røde Kors.