NOAS søker frivillig

Vil du være sekretær for NOAS’ Domstolsprosjekt?

Siden 2015 har NOAS hatt et domstolsprosjekt, hvor enkelte utvalgte saker tas til retten. Det er særlig aktuelt i saker av prinsipiell betydning. NOAS samarbeider med flere av de større advokatfirmaene som arbeider pro bono med å ta sakene til domstolen.

Som frivillig sekretær for Domstolsprosjektet vil du ha følgende oppgaver:

  • Være bindeledd mellom NOAS, advokatfirmaene og klienter, og jobbe tett med prosjektets leder, advokatene som fører saken og rådgivere i NOAS.
  • I samarbeid med rådgivere i NOAS utarbeide saksnotater og faktummatriser.
  • Ansvar for innkalling til prosjektmøtene, samt referatskriving.
  • Delta på og forberede saksoverføringsmøter mellom advokatfirmaet, NOAS og klient.
  • Følge opp alle parter ved behov. Herunder saksforberedende møter mellom advokat og klient.
  • Føre statistikk over alle sakene under prosjektet.
  • Du vil også få muligheten til å følge opp sakene under hovedforhandlingene i både tingrett og lagmannsretten.

Jobben passer til en selvstendig og initiativrik jusstudent som har tatt utlendingsrett. Du må ha interesse for utlendingssaker og et ønske om å bidra til økt rettssikkerhet i Norge. Frivillige i domstolsprosjektet har en sentral rolle i prosjektet, og det forventes at man jobber i snitt minimum 7, 5 timer i uken for en periode på minimum to semestre. Arbeidet er fleksibelt og passer ved siden av studier.

Send en kortfattet søknad og CV til seniorrådgiver Jon Ole Martinsen, jon.ole.martinsen@noas.org, innen 9. desember.