fbpx
top

Konvertittkonferansen 2018

Onsdag 19. september kl. 9-15: «Tro, håp og forfølgelse II» – ett år etter. Har kristne konvertitter fra Iran behov for beskyttelse?

Ett år er gått siden rapporten «Tro, håp og forfølgelse II» ble lansert. Rapporten kom med kritikk av myndighetenes risikovurdering ved retur og foreslo syv tiltak for å bedre praksis i Norge. Nå inviterer vi til seminar for å se om noe har endret seg i norske myndigheters behandling av iranske konvertitter. Seminaret belyser sentrale tema som troverdighet, landinformasjon, diskresjonskrav og gjeldende metodikk fra myndighetenes side.

Rapporten har blitt brukt aktivt av ulike sivilsamfunnsaktører som arbeider på feltet, inkludert advokater som arbeider med asylsaker. Kirkene har også stilt seg bak rapporten, og har på sin side også løftet frem særlig vektingen av troverdighetsvurderinger som blir belyst i rapporten. Dette ønsker arbeidsgruppen bak rapporten og det kommende seminaret å løfte frem og diskutere.

Med advokatfirmaet Wiersholm som vertskap inviterer vi til åpen konferanse i Dokkveien 1, Aker Brygge.

Påmelding: ral@noas.org

 

Program

08:30 Kaffe, te, lett servering.

09:00 Velkomst ved Kjell Magne Bondevik, leder av Oslosenteret og tidligere statsminister.

09:10 Utlendingsnemnda (UNE) om norsk praksis i konvertittsaker ved Ketil Larsen, avdelingsdirektør i avdeling for prosedyre og faglig støtte.

09:30 Utlendingsdirektoratet (UDI) om nye retningslinjer for intervjuer av konvertitter ved Linn Krane, seniorrådgiver ASA fagstab.

09:50 Norsk organisasjon for asylsøkere om norsk praksis i konvertittsaker ved Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS.

10:10 Kirkene om praksis i konvertittsaker, om metodikk og vurdering av trosidentitet ved biskop emeritus Tor B. Jørgensen, Bispemøtet, Den norske kirke.

10:30 Kaffepause.

10:45 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) on Credibility Assement Generally and Especially on Converts ved Vladimiras Siniovas, UNHCR Legal Officer (Advokat) i Litauen, Judicial Engagement Coordinator og tidligere medlem av European Commission’s Asylum Team som er ansvarlig for å forberede og fremforhandle EUs nye instrumenter i asylpolitikken (2007-2010).

11:30 Advokat Arild Humlen om rettssikkerhet for konvertitter, Humlen Advokater.

12:15 Lunsj.

12:45 On the Current Situation for Iranian Converts in Iran ved Mansour Borji, Advocacy Director og pastor, Article 18. Article 18 er en menneskerettighetsorganisasjon basert i London som arbeider spesifikt med situasjonen for iranske konvertitter i Iran.

13:25 On the Current Situation for Iranian Converts in Iran ved Rob Duncan, Regional Manager for Iran og Tyrkia, Middle East Concern (MEC). MEC er en organisasjon som arbeider for å støtte mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika som er marginalisert, diskriminert eller forfulgt fordi de holder på å bli eller er kristne.

14:00 Pause.

14:10 Faglig dialog mellom innledere: Larsen (UNE), Krane (UDI), Martinsen (NOAS), Humlen (Humlen Advokater) og Jørgensen (Bispemøtet for Den norske kirke) – panelsamtale ledet av Astrid Dalehaug Norheim, nyhetsredaktør i Dagen.

Konferansier: Lisa Winther, Stefanusalliansen.

 

Mer om rapporten og initiativtagerne:

THF II bygger på en rapport som Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) publiserte i 2013 (Tro, håp og forfølgelse). NOAS vurderte i 2016 en oppfølging for å sette søkelyset på praksis i behandlingen av konvertitter. Grunnet ønske om en grundigere rapport med bruk av kilder i England og Tyrkia (og med direkte forbindelse til Iran), ble Stefanusalliansen, Norges Kristen Råd, Mellomkirkelig råd og Bispemøtet (to sistnevnte for Den norske kirke) med på arbeidet med THF II. Arbeidsgruppen for rapporten og for årets konferanse er Jon Ole Martinsen, NOAS; Lisa Winther, Stefanusalliansen; Lemma Desta, Norges Kristne Råd; Tor Berger Jørgensen, Bispemøtet og Steinar Ims, Mellomkirkelig råd.