Faksimile: VG 21.09.2017

Iransk kvinne torturert ved retur

NOAS varslet UNE allerede i juni 2016 med vurderinger fra iranske advokater om at dommen mot Leila på 80 piskeslag mest sannsynlig var ekte. På tross av den tvil dette reiste om forvaltningens avvisning av trusselen som reell, besluttet UNE å opprettholde sine tidligere avslag. Vår omgjøringsbegjæring av 7. mars 2017 ble også avslått. Kort tid etter, ble Leila tvangsreturnert til Iran.

Leila flyktet til Norge blant annet på grunn av en dom på 80 piskeslag. Straffen rapporteres nå gjennomført.

I mange saker NOAS mottar fra asylsøkere fra Iran, så utfører norske utlendingsmyndigheter verifisering av opplysninger og / eller rettsdokumenter som er innlevert i forbindelse med søknaden om beskyttelse. Leila sin sak viser at norske utlendingsmyndigheter sin verifiseringskilde(r) i Iran ikke alltid kan legges til grunn og må benyttes med varsomhet når det gjelder vurderingen av risiko for å bli utsatt for tortur ved retur til Iran.

NOAS imøteser nå en grundig gjennomgang fra norske myndigheter sin side, og at saker som fortsatt er til behandling i Norge gjennomgås. Der hvor det er reist tvil om verifiseringsrapporter fra Iran, må tvilen komme asylsøkeren til gode.

NOAS frykter at Leila ikke er den eneste som har blitt rammet og også at andre står i fare for å bli offer for umenneskelige behandling ved retur til Iran.