Informasjonsfilm for voksne asylsøkere i Norge

 

Informasjonsfilm for enslige mindreårige asylsøkere i Norge:

 

Hva gjør NOAS?:

 

Flere filmer på youtube NOASorg