Informasjonsfilm for voksne asylsøkere i Norge

 

Informasjonsfilm for enslige mindreårige asylsøkere i Norge: