Denne brosjyren gir informasjon om Dublin-prosedyren, og er tilgjengelig på følgende 14 språk: