Denne brosjyren inneholder informasjon til enslige mindreårige asylsøkere og finnes på følgende 13 språk: