fbpx
top

Gratulerer med dagen

Mandag 13. november samlet mange sterke stemmer seg til 18-års-feiring i regi av NOAS.

Det disse gjestene har til felles, er at de ønsker at Norge skal behandle flyktninger og asylsøkere på en rettferdig og human måte – i tråd med FNs Flyktningkonvensjon. Ekstra engasjerte er de i de enslige mindreårige som har flyktet til Norge fra Afghanistan, og som blir sendt tilbake dagen de fyller 18 år.

Norsk asylpolitikk er blant de strengeste i Europa. Det gjør at vi må være helt sikre på at det ikke gjøres feil i den norske asylforvaltningen. For det gjøres feil i dag. Hittil i år har nesten halvparten av sakene NOAS har engasjert seg i, endt med at avslag har blitt endret til opphold. Dette er altså mennesker som var på vei til å bli tvangsreturnert. Mennesker som etter FNs Flyktningkonvensjon hadde rett til beskyttelse, men som trengte NOAS’ hjelp til å få det.

14. november kom det en forsinket bursdagsgave fra Stortinget. Der ble det vedtatt en midlertidig stans i tvangsreturer til Afghanistan, og at 220 enslige mindreårige nå får sakene sine vurdert på nytt. Det er gode nyheter! Men om dette skal ha noen reell betydning, må også rettssikkerheten styrkes. Vi er nødt til å endre hvordan asylsaker behandles, og hvilke vilkår som skal ligge til grunn for å få opphold, eller ikke opphold i Norge. Hvis ikke er vi like langt.

Vi i NOAS er der for dem, men vi trenger din hjelp. I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å kutte 1,1 millioner i tilskudd til NOAS’ rettsikkerhetsarbeid. Det er svært kritisk for asylsøkeres rettssikkerhet i Norge – en rettighet som er viktigere å ivareta enn noen gang.