Illustrasjonsfoto: Jannik Abel

Barn på flukt vurderes strengere enn voksne

Barn som flykter alene og får midlertidig opphold frem til 18-årsdagen blir behandlet strengere enn voksne.

En instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet har fratatt UDI muligheten til å legge vekt på barnas manglende nettverk og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet og sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen. De begrunner dette med at barn med midlertidig opphold ikke vil returneres før fylte 18 år, mens for voksne søkere vil retur til hjemlandet som oftest være «en nær forestående realitet».

Et av de mange problemene departementet unngår å nevne, er at disse barna ikke vil få en ny vurdering av retursituasjonen når de til slutt skal sendes ut. Man vil da risikere å sende unge mennesker med et beskyttelsesbehov til en internfluktsituasjon som voksne ikke hadde blitt sendt til. De mest sårbare skal altså ofre mest for regjeringens politiske signaler. Dette kommer klar frem i en gjennomgang av 50 enkeltsaker som NOAS har gjort og lagt frem sammen med Fellesorganisasjonen og Redd Barna.

I NOAS jobber vi for å sikre rettighetene til barn på flukt. Støtt vårt arbeid.