Veiledning etter avslag

NOAS har startet opp en veiledningstjeneste der vi tilbyr veiledning til asylsøkere som bor utenfor mottakssystemet i Norge og har avslag på sin asylsøknad. Tjenesten varer frem til 31.12.18.

I en veiledningssamtale kan du snakke med en rådgiver om følgende:

  • Hvorfor du har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) i asylsaken din
  • Situasjonen din etter avslag på asylsøknaden
  • Dine fremtidige alternativer
  • Eventuelt andre spørsmål om asylprosessen

Vi tilbyr veiledningssamtaler med rådgivere som snakker arabisk, dari, farsi, kurdisk, tigre og tigrinja. For andre språk, bruker vi tolk. NOAS dekker tolkeutgifter.

Du kan få veiledning ved personlig oppmøte ved NOAS’ sekretariat i Oslo, over Skype eller telefon.

Hvis du ønsker veiledning, ta kontakt med NOAS på veiledning@noas.org eller ring oss på telefon 489 55 698.

Informasjonsfilmer

عربی

فارسی

Soomaali

کوردی

ትግርኛ