For asylsøker

NOAS er en uavhengig organisasjon som jobber for å ivareta asylsøkeres rettigheter. Vi møter alle asylsøkere rett etter at de kommer til Norge og tilbyr gratis rettshjelp til asylsøkere med avslag.

Hva vil du vite mer om?

NOAS kan også gi generell informasjon på telefon.
Ring oss på 22 36 56 60. Våre åpningstider finner du her.