Annette A. Thommessens minnefond

Om minnefondet og hedersprisen

Annette A. Thommessen (1932 -1994) stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen helt frem til sin bortgang. Minnefondet og -prisen ble opprettet for å hedre hennes minne, og bidra til at hennes engasjement og arbeid for asylsøkere i Norge blir ført videre.

Fondet har som formål å stimulere til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for asylsøkeres og flyktningers situasjon i Norge. Fondet kan alene, eller sammen med andre samarbeidspartnere, utdele en årlig pris til en eller flere personer eller organisasjoner som har utvist et engasjement og/eller stått for et arbeid som faller innenfor fondets formål.

Minnefondets vedtekter finner du her (PDF).

Prismottakere

2018: Hederspris ble delt ut til Ståle Solbakken. Ståle Solbakken har vist et modig engasjement for et rausere samfunn. Både gjennom hans bok Løvehjerte, og den offentlige debatt utfordrer han både politikere og andre til en mer åpen og inkluderende holdning til mennesker på flukt. Han har også vist hvordan fotball bør og kan være en viktig integreringsarena for flyktninger og asylsøkere.

2017: En hederspris ble delt ut til Vergeforeningen Følgesvennen for deres oppriktige, frivillige engasjement for barn og unge i en særdeles sårbar situasjon. Styret i Annette Thommessens Minnefond ønsket med prisen å hedre Vergeforeningens engasjement og innsats, takke de mange hundre frivillige verger og representanter for deres viktige arbeid og samtidig sette søkelyset på enslige mindreårige asylsøkeres situasjon og rettigheter i Norge.
2016: En minnepris og en hederspris ble delt ut. Minneprisen ble gitt til Refugees Welcome: Da mottaksapparat og forvaltning knelte under de høye asylankomstene  høsten 2015, tok Refugees Norway initiativ og innsats til innsamling, utdeling og praktisk hjelp til flyktninger over hele landet. Du kan lese hele begrunnelsen her.Reidun Brunvatne mottok Annette Thommessens hederspris. Brunvatne er lege og har gjennom hele sitt yrkesliv vist et sterkt engasjement for flyktningers og asylsøkeres psykiske helse og har bidratt til kompetanseheving og bevisstgjøring på feltet. Du kan lese hele begrunnelsen her .
prismottaker2015_web-250x186
2015: Annette Thommessens minnepris 2015 ble tildelt mannskapet på Bourbon Orca, for deres redningsoperasjoner og viktige varslerjobb overfor norske og internasjonale myndigheter. Bildet viser f.v. Ingrid A. Thommessen, Endre Leine i Bourbon Offshore og Wenche Lyngholm, styreleder i Minnefondet. Les begrunnelsen for prisudelingen her og et referat fra utdelingen her.
Prisvinnere_web
2014: To hederspriser ble delt ut. En til nestleder Anne Margrete Hatlelid og beboer Daniel Fishaye Tekleab ved Årdal mottak for deres initiativ til møter mellom asylsøkere og lokalbefolkning i Årdal i etterkant av de grufulle bussdrapene i Årdal. Og en til stortingspolitikerne Karin Andersen, Geir Jørgen Bekkevold, og Trine Skei Grande for deres personlige engasjement for asylsøkeres rettigheter og situasjon. Bildet viser f.v. Bekkevold, Tekleab, Ole Jørgen Krohn-Nydal, Hatlelid, Nils Thommessen, Skei Grande og Andersen. Les begrunnelsen for prisutdelingen her.
Minnepris-2013_web
2013: Annette Thommessens minnepris 2013 ble tildelt de frivillige medarbeiderne på helsesenteret for papirløse migranter. Minnefondet delte samtidig ut en hederspris til barnepsykiater og samfunnsdebattant Aina Basilier Vaage. Bildet viser Aina Basilier Vaage sammen med Ingrid A. Thommessen, Annette Thommessens datter. Les begrunnelsen for pristildelingen her.
Minnepris-2012_web
2012: Annette Thommessens minnepris 2012 ble tildelt filmskaper Margreth Olin og Neda Ibrahim som, sammen med sin familie, er representant for de lengeværende, papirløse barna i Norge. Bildet viser viser f.v. Johannes Heggland, daværende styreleder i Minnefondet og i NOAS, Neda, Margreth Olin og Nils Thommessen, Annette Thommessens sønn. Les begrunnelsen for pristildelingen her.
Minnepris-2011_web
2011: Prisen ble tildelt kampanjen for papirløse, Ingen Mennesker er Ulovlige, ved initiativtakerne Jon Ole Martinsen fra Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) og Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter. Bildet viser f.v. Jon Ole Martinsen, Nils Thommessen og Rune Berglund Steen. Les mer her.
Minnepris-2010_web
2010: Annette Thommessens Minnepris for 2010 ble tildelt prosjektet Kulturell Veving, kjent fra engasjementet omkring saken til Fathia Ahmed Omar, den somaliske kvinnen som i 2010 ble sendt ut av Norge sammen med sin sønn.  En spesiell hederspris ble i tillegg tildelt advokatene Jonas Myhre og Arild Humlen, for deres arbeid i Advokatforeningen med å etablere et rettshjelpstilbud til asylsøkere med avslag. Bildet viser f.v. advokat Arild Humlen, Anne-Kathrine Vabø, Kari Anne K. Drangsland (fra prosjektet «Kulturell Veving») og advokat Jonas Myhre. Les mer her.
Minnepris-2009_web
2009: Annette Thommessens Minnepris for 2009 ble tildelt Støttegruppa for Bilal og Hawre og ordfører i Tromsø, Arild Hausberg, for deres ekte og uselviske engasjement som på en svært vellykket måte har bidratt til å skape forståelse for MUFeres situasjon i Norge. Les mer her.

Minnefondets styre

Kai Eide, styreleder (2018-2020)
Kai Eide har en lang diplomatisk karriere, med internasjonal sikkerhetspolitikk og krisehåndtering som sitt viktigste arbeidsfelt. Han har arbeidet for Norge, NATO og FN. Eide var Norges ambassadør til OSSE 1998–2002, til NATO 2002–2006 og til Sverige 2014-2017. Han har hatt en rekke FN-oppdrag og var FNs spesialutsending i Bosnia-Herzegovina i 1997 og i Afghanistan 2008–2010. Eide har også vært politisk aktiv i Høyre, blant annet som statssekretær for Jan P. Syse 1989–1990.
Nora Løke Thommessen, styremedlem (2019-2023)
Nora Løke Thommessen er utdannet siviløkonom med fokus på bærekraft fra Bocconi universitet i Milano og Handelshøyskolen i København. Hun jobber i dag som merkevaresjef for den miljøvennlige såpe- og kroppspleie serien Klar, i Orkla. Annette Thommessen var Noras bestemor. 
Aage Borchgrevink, styremedlem (2016-2020)
Aage Borchgrevink jobber i Helsingforskomiteen. Han er også litteraturviter og kritiker og har utgitt flere skjønnlitterære og faglitterære bøker, blant annet ‘Den usynlige krigen’ fra Tsjetsjenia.
Stine Renate Håheim, styremedlem (2019-2021)
Hege Newth, styremedlem (2019-2022)