Annette A. Thommessens minnefond

Om minnefondet og minneprisen

Annette A. Thommessen (1932 -1994) stiftet NOAS i 1984 og ledet organisasjonen helt frem til sin bortgang. Minnefondet og -prisen ble opprettet for å hedre hennes minne, og bidra til at hennes engasjement og arbeid for asylsøkere i Norge blir ført videre.

Fondet har som formål å stimulere til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for asylsøkeres og flyktningers situasjon i Norge. Fondet kan alene, eller sammen med andre samarbeidspartnere, utdele en årlig pris til en eller flere personer eller organisasjoner som har utvist et engasjement og/eller stått for et arbeid som faller innenfor fondets formål.

Minnefondets vedtekter finner du her (PDF).

Prismottakere

prismottaker2015_web-250x186
2017: En hederspris ble delt ut til Vergeforeningen Følgesvennen for deres oppriktige, frivillige engasjement for barn og unge i en særdeles sårbar situasjon. Styret i Annette Thommessens Minnefond ønsket med prisen å hedre Vergeforeningens engasjement og innsats, takke de mange hundre frivillige verger og representanter for deres viktige arbeid og samtidig sette søkelyset på enslige mindreårige asylsøkeres situasjon og rettigheter i Norge.
utdeling-til-nettside
2016: En minnepris og en hederspris ble delt ut. Minneprisen ble gitt til Refugees Welcome: Da mottaksapparat og forvaltning knelte under de høye asylankomstene  høsten 2015, tok Refugees Norway initiativ og innsats til innsamling, utdeling og praktisk hjelp til flyktninger over hele landet. Du kan lese hele begrunnelsen her.

Reidun Brunvatne mottok Annette Thommessens hederspris. Brunvatne er lege og har gjennom hele sitt yrkesliv vist et sterkt engasjement for flyktningers og asylsøkeres psykiske helse og har bidratt til kompetanseheving og bevisstgjøring på feltet. Du kan lese hele begrunnelsen her . 

prismottaker2015_web-250x186
2015: Annette Thommessens minnepris 2015 ble tildelt mannskapet på Bourbon Orca, for deres redningsoperasjoner og viktige varslerjobb overfor norske og internasjonale myndigheter. Bildet viser f.v. Ingrid A. Thommessen, Endre Leine i Bourbon Offshore og Wenche Lyngholm, styreleder i Minnefondet. Les begrunnelsen for prisudelingen her og et referat fra utdelingen her.
Prisvinnere_web
2014: To hederspriser ble delt ut. En til nestleder Anne Margrete Hatlelid og beboer Daniel Fishaye Tekleab ved Årdal mottak for deres initiativ til møter mellom asylsøkere og lokalbefolkning i Årdal i etterkant av de grufulle bussdrapene i Årdal. Og en til stortingspolitikerne Karin Andersen, Geir Jørgen Bekkevold, og Trine Skei Grande for deres personlige engasjement for asylsøkeres rettigheter og situasjon. Bildet viser f.v. Bekkevold, Tekleab, Ole Jørgen Krohn-Nydal, Hatlelid, Nils Thommessen, Skei Grande og Andersen. Les begrunnelsen for prisutdelingen her.
Minnepris-2013_web
2013: Annette Thommessens minnepris 2013 ble tildelt de frivillige medarbeiderne på helsesenteret for papirløse migranter. Minnefondet delte samtidig ut en hederspris til barnepsykiater og samfunnsdebattant Aina Basilier Vaage. Bildet viser Aina Basilier Vaage sammen med Ingrid A. Thommessen, Annette Thommessens datter. Les begrunnelsen for pristildelingen her.
Minnepris-2012_web
2012: Annette Thommessens minnepris 2012 ble tildelt filmskaper Margreth Olin og Neda Ibrahim som, sammen med sin familie, er representant for de lengeværende, papirløse barna i Norge. Bildet viser viser f.v. Johannes Heggland, daværende styreleder i Minnefondet og i NOAS, Neda, Margreth Olin og Nils Thommessen, Annette Thommessens sønn. Les begrunnelsen for pristildelingen her.
Minnepris-2011_web
2011: Prisen ble tildelt kampanjen for papirløse, Ingen Mennesker er Ulovlige, ved initiativtakerne Jon Ole Martinsen fra Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) og Rune Berglund Steen fra Antirasistisk Senter. Bildet viser f.v. Jon Ole Martinsen, Nils Thommessen og Rune Berglund Steen. Les mer her.
Minnepris-2010_web
2010: Annette Thommessens Minnepris for 2010 bletildelt prosjektet Kulturell Veving, kjent fra engasjementet omkring saken til Fathia Ahmed Omar, den somaliske kvinnen som i 2010 ble sendt ut av Norge sammen med sin sønn.  En spesiell hederspris ble i tillegg tildelt advokatene Jonas Myhre og Arild Humlen, for deres arbeid i Advokatforeningen med å etablere et rettshjelpstilbud til asylsøkere med avslag. Bildet viser f.v. advokat Arild Humlen, Anne-Kathrine Vabø, Kari Anne K. Drangsland (fra prosjektet «Kulturell Veving») og advokat Jonas Myhre. Les mer her.
Minnepris-2009_web
2009: Annette Thommessens Minnepris for 2009 ble tildelt Støttegruppa for Bilal og Hawre og ordfører i Tromsø, Arild Hausberg, for deres ekte og uselviske engasjement som på en svært vellykket måte har bidratt til å skape forståelse for MUFeres situasjon i Norge. Les mer her.

Minnefondets styre 2016-2018

Hilde Haugsgjerd , styreleder
Haugsgjerd (f. 1952) er utdannet ved Norsk journalisthøgskole, har vært journalist og kommentator i Dagbladet, informasjonsdirektør for Rikshospitalet, og ansvarlig redaktør i Dagsavisen. Hun begynte senere i Aftenposten og var sjefredaktør der fra 2008 til 2013. Haugsgjerd har vært leder i Pressens Faglige Utvalg 2010 – 2014 og har innehatt en rekke styreverv, bl.a. for Norsk redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening og Universitetet i Oslo.
Ingrid A. Thommessen, styremedlem
Thommessen er cand.mag. fra Universitet i Oslo og Bergen, og har studert ved Norsk Journalisthøyskole. Hun har tidligere jobbet i NRK, i henholdsvis kultur og fakta-avdelingen i NRK- TV, og i Sånn er livet i NRK-RADIO, samt i det psykiatriske helsevesen. I dag arbeider hun som frilanser, og publiserer innlegg i ulike publikasjoner. Hun er en aktiv samfunnsdebattant og har tidligere ledet Annette Thommessens Minnefond fra oppstarten i 1995 til 2000.
Carolina2
Carolina Maira Johansen, styremedlem
Johansen er cand. mag fra Universitetet i Oslo og har også Norsk journalisthøgskole. Hun jobbet 11 år som journalist i NRK, både i Migrapolis TV, Østlandssendingen og Radio Migrapolis. I tillegg har hun jobbet med informasjon i Statens forurensningstilsyn, UDI, Kommunaldepartementet og Oslo kommune. Siden 2008 har Johansen jobbet i FOKUS, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål som koordinator for programmer i Colombia og Sri Lanka. Johansen er styremedlem også i NOAS.
 

Aage Borchgrevink,styremedlem
Aage Borchgrevink jobber i Helsingforskomiteen. Han er også litteraturviter og kritiker og har utgitt flere skjønnlitterære og faglitterære bøker, blant annet ‘Den usynlige krigen’ fra Tsjetsjenia.

 

Tina Shagufta Kornmo, styremedlem
Kornmo er utdannet lege. Hun har tidligere vært leder av LIM-nettverket. Kornmo har skrevet en av tekstene i boka: Utilslørt. Muslimske Råtekster. Kornmo har vært politiker for partiet Venstre.