Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari

Redd Barna støtter rettshjelpsdugnaden

Redd Barna gir sin støtte til Rettshjelpsdugnaden for de lengeværende barnas rettsikkerhet.
Brev til UNE og JD

NOAS anmoder på nytt UNE om å suspendere utreiseplikten til Irak

Siden NOAS’ forrige anmodning 20. juni har sikkerhetssituasjonen i Irak forverret seg. Den humanitære katastrofen i Nord-Irak har også vokst betraktelig og UNHCR anslår nå at det befinner seg ca. 700.000 internt fordrevne i regionen i tillegg til mer enn 200.000 syriske flyktninger.
NOAS-mener

NOAS støtter forslag om forbud mot bruk av barn som tolk

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i en høring foreslått å innføre et forbud i forvaltningsloven mot bruk av barn som tolk. I vår høringsuttalelse støtter vi forslaget.
NOAS-mener

NOAS foreslår endringer i straffeloven og utlendingsloven

Regjeringen tar sikte på å sette i kraft ny straffelov i løpet av annet halvår 2015. I høringsnotatet bes det om forslag og anbefalinger til lov- og forskriftsendringer med sikte på den nye straffeloven fra 2005 skal settes i kraft.
Foto: Jo Michael de Figueiredo

Ofrer syriske flyktninger for økte returtall

I en kronikk i Aftenposten onsdag 20. august skriver forsker Jan-Paul Brekke at syriske flyktninger, som selv klarer å ta seg til Norge som asylsøkere, i praksis får opphold nærmest automatisk. Men at norske myndigheter lar være å informere om dette av frykt for økte asylankomster. Dessverre skjer ikke engang dette