Nyheter

norges_lover2

Ulovlig fengsling på MR-bloggen

I et innlegg på MR-bloggen tar Cecilia Sognnæs i NOAS opp den kritikkverdige norske praksisen med å straffe asylsøkere for innreise med falske dokumenter. Høyesterett slo i sommer fast at norsk praksis hadde vært for streng og at Norge hadde brutt flyktningkonvensjonen.
Evaluering infoprogram

Stor tillit til NOAS’ veiledning

En fersk evalueringsrapport fra Oxford Research viser at NOAS’ veiledningssamtaler med nyankomne asylsøkere fungerer etter hensikten. Søkerne har stor tillit til NOAS og klagesaksadvokater har tillit til NOAS’ informasjons- og veiledningsprogram.
enighet statsbudsjett2015

To millioner til rettshjelp i asylsaker!

NOAS er svært fornøyd med at KrF og Venstre har fått gjennomslag for at det gis midler til rettshjelp i asylsaker. I budsjettavtalen som ble undertegnet i dag er det bestemt at støtten økes fra null til to millioner.
Foto: 
Johannes Jansson, Norden.org. Opphavsrett: 
Creative Commons

Helsearbeidere reagerer på forskriften om helsehjelp til papirløse

Helsetjenestene trekkes inn i norske myndigheters innvandringsregulering i medisinske dilemmaer som hvorvidt barn eller voksne uten lovlig opphold i Norge skal få behandling eller ikke. Helsearbeidere mener de slik blir satt i en umulig situasjon.
Foto: Jannik Abel

Flere barn returneres til vanskeligere forhold

Returer intensiveres i 2014, samtidig som regjeringen utformer nye regler til barnets beste. Flere barn returneres nå også til svært vanskelige forhold, som afghanere til internflukt i Kabul og palestinere til allerede overfylte flyktningeområder.

Kontakt

+47 22 36 56 60
(Pressehenvendelser, se her)
Mandag: 9.30-12.00, 13.00-15.30
Tirsdag: Stengt
Onsdag: 9.30-12.00, 13.00-15.30
Torsdag: 9.30-12.00, 13.00-15.30
Fredag: Stengt

Fullmakt-skjema

bliklokere.no


NOAS i media


twitter-med  facebook-med