Nyheter

Lav bostandard, mye slitasje, fukt og trangboddhet preger mange asylmottak. Foto: SINTEF BYGGFORSK

Ingen tiltak for å bedre dårlig bokvalitet

Lite tyder på en bedring av dagens mottakssituasjon i budsjettet som ble fremlagt i dag.
Frihetsberøvelse er et meget inngripende tiltak, som politiet etter loven bare har adgang til å bruke når alternative tiltak er utilstrekkelige. I Norge velger regjeringen i svært liten grad å bruke alternativer til internering.

Anundsen velger fengsling av asylsøkere

Justisminister Anders Anundsen satser på at fengsling og tvangsretur av asylsøkere med avslag skal gi fortsatt høye returtall. Fengsling er det sterkeste tvangsmiddel norske myndigheter kan ta i bruk. NOAS etterlyser en satsing på flere virkemidler enn internering, tvang og ytterligere utbygging av Trandum utlendingsinternat.
Barnehage er et av de viktigste tiltakene for aktivisering og integrering av barn i mottak. NOAS savner øremerkede tilskudd til barnehage for alle barn i mottak.

Mer til aktivitet for barn i asylmottak

Regjeringen øker bevilgningen til aktivitetstilbud for barn i mottak. Men sier ingenting om et av de viktigste tilbudene til barn i mottak; barnehage. NOAS savner øremerket bevilgning til barnehageplass for barn som bor på asylmottak.
Camilla Stoltenberg blir ansvarlig for aldersundersøkelser av enslige mindreårige: I forslag til statsbudsjett for 2016 gir regjeringen 3 millioner til at Folkehelseinstituttet skal opparbeidet seg et kompetansemiljø om medisinske aldersundersøkelser. Foto: FHI

Camilla Stoltenberg blir ansvarlig for aldersundersøkelser

Regjeringen vil at Folkehelseinstituttet under direktør Camilla Stoltenberg skal overta fagansvaret for medisinske aldersundersøkelser av enslige mindreårige asylsøkere. I forslag til statsbudsjett for 2016 gis instituttet 3 millioner til dette arbeidet.
Statsråd Solveig Horne vil ikke tvinge kommuner til å bosette flere flyktninger. I stedet ønsker hun at flere kommuner åpner for at flyktningene kan bosette seg selv. Foto: FrP

Solveig Horne oppfordrer til selvbosetting

Regjeringen øker integreringstilskuddet til kommunene med 50 millioner. For å nå målet om raskere bosetting, oppfordrer statsråd Solveig Horne til at kommunene lar flyktningene bosette seg selv. NOAS mener dette er et bra tiltak, som må følges opp med styrket norskopplæring og enklere tilgang til midlertidig arbeidstillatelse mens asylsaker behandles.

Kontakt

phone-50+47 22 36 56 60
 (Pressehenvendelser, se her)
 
clock-50Mandag:9.30-12.00, 13.00-15.30
 Tirsdag:Stengt
 Onsdag:9.30-12.00, 13.00-15.30
 Torsdag:9.30-12.00, 13.00-15.30
 Fredag:Stengt

Fullmaktskjema

soyouthinkyoucanstay.com


NOAS i media


twitter-med  facebook-med