Juridisk rådgiver i NOAS André Møkkelgjerd mener Norge bør avvente dom i Tarakhel-saken før myndighetene sender syke og sårbare asylsøkere tilbake til Italia.

Danmark stanser returer til Italia – Norge fortsetter praksisen

Både Danmark og Nederland har stanset returer av sårbare asylsøkere til Italia. Norge har ingen planer om å gjøre det samme. NOAS mener Norge risikerer å bryte Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen dersom vi fortsetter å sende sårbare asylsøkere til Italia.
Illustrasjonsfoto: Kart over Gaza

UNE stopper returer til Gaza

UNE stanser på ubestemt tid returer til Gaza. UNEs beslutning betyr at politiet ikke vil foreta tvangsreturer til Gaza, og at den enkelte asylsøker med avslag ikke har noen plikt til å returnere dit.
brev til udi om lang ventetid før intervju

For lang ventetid før intervju for eritreiske og syriske asylsøkere

NOAS ber UDI om å få ned ventetiden for eritreiske og syriske asylsøkere før de skal til intervju.
Wasim_skjermdump NRK

Konsekvenser av urimelig politikk overfor syriske flyktninger

Regjeringens politikk overfor syriske flyktninger som skal sendes til andre land etter Dublin-forordningen får stadig urimelig utslag i enkeltsaker.
Foto: NOAS

Fengsler barn uten lov

Mads Andenæs, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og FNs spesialrapportør for vilkårlig fengsling har 10.7.2014 en felles kronikk med NOAS’ juridiske rådgiver, André Møkkelgjerd om fengsling av barn i Dagbladet.