Fastgiver

Nyheter

EUs kommisjonspresident Jean-Claude Juncker ser at dersom det ikke lenger finnes vilje til fri bevegelse av personer innenfor EU, vil det måtte få konsekvenser også for fri transport av varer. Og dermed rokkes en grunnleggende forutsetning for Den europeiske union.

Schengen rakner

Økte asylankomster, islamistisk terror og manglende gjensidig tillit mellom Schengens medlemsland har fått flere av Schengens medlemsstater til å gjeninnføre midlertidig grensekontroll. Euroskeptikere og innvandringsfiendtlige politikere vinner større oppslutning og det snakkes nå i EU om et indre og et ytre Schengen-samarbeid i Europa.
piggtraadgjerde-758x400

Enøyd innstrammingspolitikk

NOAS er skuffet over at så mange partier stiller seg bak regjeringens innstrammingspolitikk.
Brev

Advarer mot hastetiltak

NOAS og en rekke andre organisasjoner har i dag sendt brev til alle partier på Stortinget. Vi advarer mot hastebehandling av innstrammingsforslag som innebærer en dramatisk svekkelse av asylsøkeres rettssikkerhet.
norges lover

Regjeringen snikinnfører politisk styring

Regjeringen foreslår i dag den mest omfattende endringen av norsk asylforvaltning siden opprettelsen av Utlendingsnemnda (UNE), og legger opp til at forslaget skal hurtigbehandles i Stortinget på under en uke.
Erna_Foto_CF-Wesenberg@kolonihaven.no-Hoyre

NOAS’ reaksjoner på innstrammingsforslagene

NOAS mener at regjeringens foreslåtte innstrammingstiltak er integreringshemmende, og er bekymret for konsekvensene av flere av tiltakene. Det hevdes fra regjeringens side at integreringsarbeidet skal gå som før – men realiteten er at politikken de legger opp til, vil innebære en kraftig svekking og forsinkelse av integreringen.

Kontakt

phone-50+47 22 36 56 60
 (Pressehenvendelser, se her)
 
clock-50Mandag:9.30-12.00, 13.00-15.30
 Tirsdag:Stengt
 Onsdag:9.30-12.00, 13.00-15.30
 Torsdag:9.30-12.00, 13.00-15.30
 Fredag:Stengt

Fullmaktskjema


soyouthinkyoucanstay.com


twitter-med  facebook-med