MariaAmelieTakkForside_web.jpg

Maria Amelie lanserer ‘Takk’

Maria Amelie kom til Norge som barn med sine foreldre. Etter å ha levd i skjul i åtte år stod Maria frem som papirløs i boken «Ulovlig norsk» i 2010. Nå kommer boka «Takk».
Helsesenter for papirløse

Vi tar ikke flykningers mentale helse på alvor

Linnea Näsholm ved Helsesenteret for papirløse migranter har bidratt i en ny bok om flykningers mentale helse: «Nordic Work with Traumatised Refugees – Do We Really Care».
Foto: Redd Barna/Rebecca Jafari

Redd Barna støtter rettshjelpsdugnaden

Redd Barna gir sin støtte til Rettshjelpsdugnaden for de lengeværende barnas rettsikkerhet.
Brev til UNE og JD

NOAS anmoder på nytt UNE om å suspendere utreiseplikten til Irak

Siden NOAS’ forrige anmodning 20. juni har sikkerhetssituasjonen i Irak forverret seg. Den humanitære katastrofen i Nord-Irak har også vokst betraktelig og UNHCR anslår nå at det befinner seg ca. 700.000 internt fordrevne i regionen i tillegg til mer enn 200.000 syriske flyktninger.
NOAS-mener

NOAS støtter forslag om forbud mot bruk av barn som tolk

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i en høring foreslått å innføre et forbud i forvaltningsloven mot bruk av barn som tolk. I vår høringsuttalelse støtter vi forslaget.