Rikets tilstand på asylfeltet

NOAS har publisert en statusrapport som oppsummerer den asylpolitiske utviklingen i Norge.

Besøk nettstedet
NOAS jobber for å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet.
Vi møter alle nyankomne og gir juridisk bistand til over 1000 asylsøkere med avslag hvert år.
I nesten halvparten av sakene vi går videre med får vi endret vedtakene.

Nyheter

Iransk kvinne torturert ved retur

NOAS varslet UNE allerede i en anmodning om omgjøring juni 2016 at dommen på 80 piskeslag mest sannsynlig var ekte. På tross av den tvil som etter NOAS syn oppsto ved dokumentasjonen som var vedlagt anmodningen, besluttet UNE å opprettholde sine tidligere avslag. Vår omgjøringsbegjæring av 7. mars 2017 ble også avslått. Kort tid etter, […]

Lansering av konvertittrapport

NOAS, Mellomkirkelig råd, Bispemøtet, Stefanusalliansen og Norges Kristne Råd har i samarbeid utarbeidet en ny rapport om iranske kristne konvertitter fra Iran. I samarbeid med Wiersholm inviteres det til frokostseminar med lansering av Tro, håp og forfølgelse II tirsdag 26 september.

Fremskrittspartiets valgflesk

Fremskrittspartiet tar i valgkampen til orde for å plassere asylsøkere uten identitetspapirer, og dem som får avslag på sin søknad og ikke reiser hjem frivillig, i lukkede mottak. Forslaget er verken gjennomførbart eller nytt, skriver André Møkkelgjerd i Klassekampen 31. august.