Bli medlem!

Nyheter

Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Listhaug må åpne for alternativer til fengsling av barn

Statsråd Sylvi Listhaug har retorisk framholdt at alternativet til å fengsle barn, er å la foreldre uten oppholdstillatelse «stikke av». Dette er ikke riktig. Det finnes mange alternativer til fengsling av barn. Men regjeringen har så langt ikke vært villig til å utprøve ulike alternativer.
I 2014–2015 var det minst 18 selvmordsforsøk og tilfeller av selvskading på Trandum. Barna er nær voksenenhetene og forstår hva som skjer. Et «ikke-tilfredsstillende psykososialt miljø for barn», ifølge Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Foto: Sivilombudsmannen

Fengsling av småbarn bak piggtråd i Norge

Fem nylige prinsippavgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) klargjør at det er ulovlig å fengsle barn.
For FrP og statsråd Sylvi Listhaug er signalpolitiske retoriske skremsler nasjonalt og internasjonalt viktigere enn regjeringssamarbeid og faktisk gjennomslag i Stortinget. Foto: Frp

Signaleffekten helliger middelet

Norge ligger på Europa-toppen i retur av afghanske barnefamilier og ser positive endringer i Eritrea som ingen andre land ser. I høst fikk regjeringen Stortinget med seg på at alle flyktninger som kom over Storskog kunne avvises. Regjeringen driver toveis signalpolitikk: Nasjonalt understrekes frykt for velferdsstat og nasjonale verdier. Internasjonalt skal mennesker på flukt skremmes fra ...
Foto: NRK Dagsnytt atten

Når kommentatorene kortslutter

VG-kommentator Astrid Meland mener Stortingsforliket om å endre det internasjonale flyktningeregelverket bør starte med ytterligere innstramningsforslag fra Fremskrittspartiet. En fullstendig kortslutning, dersom målet er bedre internasjonalt samarbeid for flyktningers grunnleggende rettigheter.
Bilde: Stortinget

Korttenkt utfordring av folkeretten

Stortinget behandler i dag regjeringens forslag til asylinnstramminger. Tiltak som er i strid med folkeretten og som hemmer integrering ligger an til å bli vedtatt.

Kontakt

phone-50+47 22 36 56 60
 (Pressehenvendelser, se her)
 
clock-50Mandag:9.30-12.00, 13.00-15.30
 Tirsdag:9.30-12.00, 13.00-15.30
 Onsdag:Stengt
 Torsdag:9.30-12.00, 13.00-15.30
 Fredag:Stengt

Fullmaktskjema


#etsmykkeforenflyktning


twitter-med  facebook-med