RIKETS TILSTAND PÅ ASYLFELTET

Nå er Rikets tilstand på asylfeltet for 2017 lansert! En årlig statusrapport om Norges behandling av asylsøkere, laget av NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere.

SE RIKETS TILSTAND
NOAS jobber for å ivareta asylsøkeres rettssikkerhet.
Vi møter alle nyankomne og gir juridisk bistand til over 1000 asylsøkere med avslag hvert år.
I nesten halvparten av sakene vi går videre med får vi endret vedtakene.

Nyheter

Status for oktoberbarna

Søknadsfristen må oppheves, praksisen med begrensede tillatelser er for streng, og ungdommene må bosettes.

Kai Eide er ny styreleder i NOAS

Kai Eide ble valgt som ny styreleder i NOAS på generalforsamling 31. mai. Stine Renate Håheim ble valgt som nytt styremedlem.

Ståle Solbakken får hederspris

Fotballtrener Ståle Solbakken er i dag tildelt Annette A. Thommessens hederspris 2018.